Reference

Kay Wieinrich

"I met Adam the first time at a clinic I gave in Czech Republic two years ago. He was working for Silverstone Ranch at that time and rode a horse that he had put in the two rein. I had heard from him before, about his ability and work ethic.

When I saw him ride, it was clearly visible that there was a real horseman at work. Not only was the horse he rode pretty impressive, but every move, his equipment and the way he was able to put the hints I gave him to use, showed that he is a very capable trainer.

But not only is he a trainer, he is a cowboy by all means. He can read cattle and is an extraordinary roper, that gets it done, no matter what he is riding. That is what separates the boys from the men.

For everyone that needs a job to get done with his horse, whether it is starting a colt, putting one on cattle, training for the bridle horse discipline, you name it, he is the one that I can truly recommend.

For me it is a pleasure to know Adam!"

Potkal jsem Adama poprvé na jedné klinice, kterou jsem měl před dvěma lety v ČR. Tou dobou ještě pracoval pro Silverstone Ranch a jezdil koně, kterého přivedl až do stupně výcviku "two rein". Slyšel jsem o něm již dříve, o jeho schopnostech a pracovní etice.

Když jsem ho viděl jezdit, bylo jednoznačně vidět, že vidím pravého horsemana. Nejenom jak působivě jezdil na koni, ale i každý jeho pohyb, vybavení a způsob jakým dokázal využít rady, které jsem mu dal, to vše dokazuje že je to velmi schopný trenér.
Není ale jen trenér, je to cowboy v pravém slova smyslu. Umí číst dobytek a je to mimořádný lasař, dotáhne to dokonce bez ohledu na to na jakém koni právě sedí. To je to co odlišuje chlapce od mužů. 
Pro každého, kdo potřebuje pracovat se svým koně, ať se jedná o obsednutí, práci s dobytkem nebo výcvik "bridle" koně, oslovte Adama, on je ten, kterého mohu upřímně doporučit.
Je pro mě potešením, že Adama!


Kateřina Santarová

"Před nějakou dobou mi hříčky osudu hodily do cesty jednoho moc talentovaného kluka...
Získal si můj největší obdiv, respekt a stal se pro mne tahounem v lepším pochopení jak koni, tak sama sebe... Stal se mi inspirací!

Se svým dost specifickým přístupem ke koním, je pro mě těžké najít někoho, s kým mohu hodiny vést hovory o rozdílech v držení otěží, působení tlaku nebo o jemných nuancích v otázce důvěry a respektu. Nicméně já ho našla... Je jím Adam Punčochář.

Má talent a cit od boha... A k tomu až neuvěřitelnou pokoru ke svoji práci a ke konim!

Hledáte-li někoho, kdo vám pomůže s koněm, s obsednutím, chcete-li se stát pravým cowboyem, a nebo "jen" hledáte inspiraci, jak vypadá opravdu dobrá práce s koňmi, ozvěte se Adamovi. Jistě vás přijme a dá vám ze sebe to nejlepší. Mám dojem, že on to ani jinak neumí!"


Ron Goddard

"Several years ago my friend Joe Wolter asked me if I would let a young man from the Czech Republic he had met while doing a clinic there come to our ranch in Montana for a visit. Joe said "I think you will like this guy." He was right.

Adam has now spent at least a few weeks of each of the last five years with us and I hope he can continue the tradition that we have started. I try to have several young horses waiting whenever Adam arrives and if he lived closer to me I'd have two or three with him all the time. The best one in my string now is a six year old I bought out of a ladies back yard the day Adam arrived for his last visit. He had pretty much had things exactly as he wished for his whole life up to then but Adam rode him for about a month and he is my favorite now."

Před mnoha lety, se mě můj přítel Joe Wolter zeptal, jestli bych přijal na návštevu na svůj ranch v Montaně jednoho mladého může z ČR, kterého potkal na své klinice. Jeo řekl: "myslím, že se ti bude líbit". Měl pravdu. 

Adam s námi strávil za posledních 5 let alespoň pár týdnů každý rok a doufám, že v této tradici bude i nadále pokračovat. Snažím se mít vždy nachystaných několik koní až Adam přiletí a kdyby bydlel blíž, měl bych pro něho dva až tři kdykoliv. Nejlepší z mých koní je šestiletý valach, kterého jsem odkoupil na dvorku jedné dámy v den, kdy Adam posledně přiletěl. Tento kůň si dělal celý život co chtěl, Adam ho jezdil asi jen měsíc, a teď je to můj nejoblíbenější kůň.